Razvoj
Kontakt

 
Rukovodstvo

 


             Izborna skupština FSG Zrenjanin održana je 1. novembra 2021. godine. Tada su izabrani:


             Predsednik:                                                                       Saša SANTOVAC                                                            
                                                                                                            

            Izvršni odbor, članovi od 1. novembra 2021:               Darko TOŠIĆ
                                                                                                            Branislav PANDUROV                                                                           
                                                                                                            Velibor MLADENOVIĆ
                                                                                                            Slobodan REPAC
                                                                                                            Arsen PLAHIN                                                                                                
                                                                                                            Milan MIŠČEVIĆ
                                                                                                            Rajko KAPELAN
                                                                                                            Ivan MIKALAČKI
                                                                                                            Zoran ILIJAŠEV
                                                                                                            Nikola JOSIMOV

            Nadzorni odbor, članovi od 23. februara 2019:           Cveta MARINKOV
                                                                                                           Svetozar KRNETIĆ
                                                                                                            Mirko KNEŽEVIĆ            Na sednici Izvršnog odbora 1. novembra 2021. izabrani su:

            Potpredsednici:                                                                  Darko TOŠIĆ
                                                                                                           Branislav PANDUROV


            Na sednici Izvršnog odbora 23. februara 2019. izabrani su:


           Komisija za registraciju klubova i igrača:                   Miran PANTELIĆ
                                                                                                           Velibor MLADENOVIĆ
                                                                                                           Branislav PANDUROV
                                     
                                                                                                                                                                                                                   
            Komisija za omladinski fudbal:                                      Dušan TANASIĆ
                                                                                                           Aleksandar MARKOSKI
                                                                                                           Dragan JOVIĆ
                                                                                                                                                                                                                                                          
            Komisija za bezbednost i stadione:                              Velibor MLADENOVIĆ
                                                                                                           Ivan MIKALAČKI
                                                                                                           Svetozar KRNETIĆ

            Disciplinska komisija:                                                       Milorad KURJAKOV
                                                                                                            Predrag ĐENIĆ
                                                                                                            Gojko MIZDRAK

            Komisija za žalbe:                                                              Điku MILOŠ
                                                                                                            Vasilije RODEAN
                                                                                                            Jožef MAKAN


            Delegati u Skupštini FSP Zrenjanin:                               
                                                                                                            Predrag TATIĆ
                                                                                                            Milenko CUKUĆAN
                                                                                                            Slobodan REPAC
                                                                                                            Arsen PLAHIN
                                                                                                            Milorad KURJAKOV
                                                                                                            Predrag ĐENIĆ
                                                                                                            Branislav PANDUROV
                                                                                                            Velibor MLADENOVIĆ
                                                                                                            Ivan MIKALAČKI

            Na sednici Skupštine 26. februara 2022. verifikovani su u Izvršni odbor Mirko Knežević (umesto odsutnog Nikle Josimova) i u Nadzorni odbor umesto Mirka Kneževića, Predrag Luburić.
    
                                                                                                                                                                                                                                       

            Skupštine stručnih organizacija trenera i sudija održane su 22. februara 2019. Izabrana su rukovodstva i organi.

            Predsednik Stručne organizacije trenera:                   Velibor MLADENOVIĆ
            Predsednik Stručne organizacije sudija:                      Saša BOGIĆEVIĆ

            Skupština Stručne organizacije sudije održana je 18. marta 2021 i tada je došlo do promene na čelu organizacije

            Predsednik Stručne organizacije sudija:                      Ivan MIKALAČKI            Profesionalni status od 1. decembra 1993. godine:

            Sekretar FSG ZRENJANIN:                                                 Miran PANTELIĆ                                                                                                       

 

 

 

23

 

(c) Fudbalski savez Grada Zrenjanin, Karađorđev trg 100, 23000 Zrenjanin