Razvoj
Kontakt

 
Rukovodstvo

 

                 SKUPŠTINA

                 Skupštinu fudbalskog saveza Grada Zrenjanin čine po jedan predstavnik svakog kluba koji ima seniorsku selekciju ili selekciju omladinaca i po jedan predstavnik stručnih organizacija sudija i trenera. Mandat članova Skupštine tzraje četiri godine, a klubovi i stručne oragniazcije imaju pravo na promenu delegata u četvorogišnjem periodu, od sednice do sednice. Redovna skupština održava se svake godine.  
          
                 Izborna skupština FSG Zrenjanin, prema izbornom kalendaru FS Srbije, održana je 27. avgusta 2022. godine. Izabrani su: predsednik, dva potpredsednika, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Disciplinska komisija, Komisija za žalbe, delegati u skupštini FSP Zrenjanin.

                 PREDSEDNIK


                 Velibor Mladenović

                 IZVRŠNI ODBOR

                 Predsednik Velibor Mladenović, potpredsednici: Branislav Pandurov, Bogdan Jovanov, ostali članovi: Milan Miščević, Darko Tošić,  Zoran Ilijašev, Mirko Knežević, Slobodan Repac,  Damir Đurić, Ivan Mikalački,  Predrag Kandić.

                 NADZORNI ODBOR

                 Predrag Luburić, Milorad Kurjakov, Svetozar Krnetić.

                 KOMISIJE

                 Disciplinska komisija: Koviljko Marković, Saša Bogićević, Nenad Markov.
                 Komisija za žalbe: Jožef Makan, Vasilije Rodean, Marko Miškeljin.
                 Delegati u Skupštini FSP Zrenjanin: Milan Miščević, Darko Tošić, Zoran Ilijašev, Mirko Knežević, Slobodan Repac, Damir Đurić, Ivan Mikalački, Predrag Kandić, Vladimir Žižik, Bojan Đorđević.

                 Na sednici Izvršnog odbora 14. septembra 2022. godine izabrani su:
                 Komisija za registraciju klubova i igrača: Miran Pantelić, Aleksandar Radojičić, Tanja Kostin.
                 Komisija za bezbednost i stadione: Ivan Mikalački, Srđan Jovanović, Predrag Đenić.
                 Komisija za omladinski fudbal: Amir Teljigović, Dušan Tanasić, Aleksandar Markoski.

                 DELEGATI U SKUPŠTINI FSP ZRENJANIN


                 Delegati u Skupštini FSP Zrenjanin: Milan Miščević, Darko Tošić, Zoran Ilijašev, Mirko Knežević, Slobodan Repac, Damir Đurić, Ivan Mikalački, Predrag Kandić, Vladimir Žižik, Bojan Đorđević.


                 STRUČNA ORGANIZACIJA SUDIJA


                  Izborna skupština Stručne organizacije sudije održana je 1. avgusta 2022. godine. Izabrani su:

                  Predsednik: Ivan Mikalački.
                  Potpredsednik: Saša Bogićević.
                  Ostali članovi Izvršnog odbora: Branislav Pandurov, Marjan Rodean, Aleksandar Stošić, Branko Pavlović, Teodora Burić.
                  Nadzorni odbor: Cveta Marinkov, Nevena Antonin, Mario Bogićević.


                  STRUČNA ORGANIZACIJA TRENERA


                  Izborna skupština Stručne organizacije trenera održana je 7. avgusta 2022. godine. Izabrani su:

                  Predsednik: Predrag Kandić.
                  Potpredsednici: Zoran Lisica, Aleksandar Markoski.
                  Ostali članovi Izvršnog odbora: Dušan Tanasić, Vladimir Grbušić, Danilo Bjelica, Nikola Uljarević.
                  Nadzorni odbor: Duško Podgorelec, Dragan Jović, Predrag Manojlović.


                  SEKRETAR

                                                                                                             
                  Profesionalni status od 1. decembra 1993. godine: Miran Pantelić.
                                                                                                      

 

 

 

 

 

(c) Fudbalski savez Grada Zrenjanin, Karađorđev trg 100, 23000 Zrenjanin