Razvoj
Kontakt

 


Rukovodstvo FSG Zrenjanin od 1. novembra 2021. do 27. avgusta 2022. - potpredsednik Darko Tošić, predsednik Saša Santovac, potpredsednik Branislav PandurovSaša Santovac

Predsednik FSG Zrenjanin od 27. avgusta 2022. - Velibor Mladenović

Aktuelni predsednik Stručne organizacije trenera Predrag Kandić i prethodni Velibor MladenovićPredsednik Stručne organizacije sudija - Ivan Mikalački

Potpredsednik Stručne organizacije sudija - Saša BogićevićČlan Izvršnog odbora Stručne organizacije sudija FSG Zrenjanin, predsednik Stručne organizacije sudija FS Vojvodine - Branko Pavlović

Član Izvršnog odbora FSG Zrenjanin, delegat na utakmicama Super lige Srbije - Branislav Pandurov


Predsednik FSG Zrenjanin Velibor Mladenović u prostorijama Saveza sa
igračem Slovana iz Bratislave Aleksandrom Čavrićem 

 

Rukovodstvo

 

                 ORGANI FSG ZRENJANIN

                 Na osnovu Statuta Fudbalskog saveza Srbije, Statuta FSG Zrenjanin, organi FSG Zrenjanin su: Skupština, Izvršni odbor, Sekretarijat, Predsednik, Sekratar, Pravna tela, Nadzorni odbor, Stalne komisije, Povremene komisije.


                 SKUPŠTINA

                 Skupštinu fudbalskog saveza Grada Zrenjanin čine po jedan predstavnik svakog kluba i po jedan predstavnik stručnih organizacija sudija i trenera. Mandat članova Skupštine traje četiri godine, a klubovi i stručne oragnizacije imaju pravo na promenu delegata u četvorogodišnjem periodu, od sednice do sednice. Redovna skupština održava se svake godine.

                 KLUBOVI  

                 Skupštinu fudbalskog saveza Grada Zrenjanin čine po jedan predstavnik svakog kluba koji ima seniorsku selekciju ili selekciju omladinaca. Klubovi delegiraju po jednog predstavnika u Skupštinu FSG Zrenjanin.

                 STRUČNA ORGANIZACIJA SUDIJA

                  Izborna skupština Stručne organizacije sudije održana je 1. avgusta 2022. godine. Izabrani su:

                  Predsednik: Ivan Mikalački.
                  Potpredsednik: Saša Bogićević.
                  Ostali članovi Izvršnog odbora: Branislav Pandurov, Marjan Rodean, Aleksandar Stošić, Branko Pavlović, Teodora Burić.
                  Nadzorni odbor: Cveta Marinkov, Nevena Antonin, Mario Bogićević.

                  STRUČNA ORGANIZACIJA TRENERA


                  Izborna skupština Stručne organizacije trenera održana je 7. avgusta 2022. godine. Izabrani su:

                  Predsednik: Predrag Kandić.
                  Potpredsednici: Zoran Lisica, Aleksandar Markoski.
                  Ostali članovi Izvršnog odbora: Dušan Tanasić, Vladimir Grbušić, Danilo Bjelica, Nikola Uljarević.
                  Nadzorni odbor: Duško Podgorelec, Dragan Jović, Predrag Manojlović.

                  IZBORNA SKUPŠTINA

          
                 Izborna skupština FSG Zrenjanin, prema izbornom kalendaru FS Srbije, održana je 27. avgusta 2022. godine. Izabrani su: predsednik, dvojica potpredsednika, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Pravna tela (Disciplinska komisija, Komisija za žalbe), delegati u skupštini FSP Zrenjanin.

                 PREDSEDNIK


                 Velibor Mladenović

                 IZVRŠNI ODBOR

                 Predsednik Velibor Mladenović, potpredsednici: Branislav Pandurov, Bogdan Jovanov, ostali članovi: Milan Miščević, Darko Tošić,  Zoran Ilijašev, Mirko Knežević, Slobodan Repac,  Damir Đurić, Ivan Mikalački,  Predrag Kandić.

                 NADZORNI ODBOR

                 Predrag Luburić, Milorad Kurjakov, Svetozar Krnetić.

                 PRAVNA TELA

                 Disciplinska komisija: Koviljko Marković, Saša Bogićević, Nenad Markov.
                 Komisija za žalbe: Jožef Makan, Vasilije Rodean, Marko Miškeljin.

                 DELEGATI U SKUPŠTINI FSP ZRENJANIN


                 Delegati u Skupštini FSP Zrenjanin: Milan Miščević, Darko Tošić, Zoran Ilijašev, Mirko Knežević, Slobodan Repac, Damir Đurić, Ivan Mikalački, Predrag Kandić, Vladimir Žižik, Bojan Đorđević.

                 KOMISIJE

                 Na sednici Izvršnog odbora 14. septembra 2022. godine izabrani su:
                 Komisija za registraciju klubova i igrača: Miran Pantelić, Aleksandar Radojičić, Tanja Kostin.
                 Komisija za bezbednost i stadione: Ivan Mikalački, Srđan Jovanović, Predrag Đenić.
                 Komisija za omladinski fudbal: Amir Teljigović, Dušan Tanasić, Aleksandar Markoski.


                  SEKRETAR

                                                                                                             
                  Profesionalni status od 1. decembra 1993. godine: Miran Pantelić.
                                                                                                      Organizacija Zimskog turnira u malom fudbalu 2023/24 - Branislav Pandurov,
gradonačelnik Simo Salapura, Bogdan Jovanov, Ivan Mikalački, Darko Tošić                                         

 

 

 


 

(c) Fudbalski savez Grada Zrenjanin, Karađorđev trg 100, 23000 Zrenjanin